nieuwsberichten

Marja Straver-Nevalainen verzorgt key note speech bij Suburban Design seminar en FinnBuild seminar, Helsinki

HELSINKI, FINLAND – Op uitnodiging van de organisatoren van de internationale Suburban Design seminar in Helsinki, in het kader van Helsinki World Design Capital 2012, heeft Marja Straver-Nevalainen 12 september 2012 een key note speech gegeven. Het thema van de seminar was de toekomst van de naoorlogse woonwijk. In haar key note speech heeft Marja de Nederlandse situatie toegelicht, evenals de Nederlandse opgaven en oplossingsrichtingen. Centraal in haar lezing stond de rol van de integrale aanpak in de naoorlogse wijken om te komen tot het herstel van ruimtelijke kwaliteit sociale en economische vitaliteit van de woonwijken. Als 'next step' is een aantal voorbeelden van 'bottom up'-ontwikkelingen gegeven.

Klik hier om de (Engelstalige) presentatie van de Suburban Design Seminar te bekijken.

Tijdens de FinnBuild-Helsinki International Building Fair, de grootste Finse bouwbeurs, heeft Marja op 9 oktober 2012 een key note speech gehouden, met als thema 'käyttäjäosallistumisesta hollantilaisessa alue- ja kaupunkisuunnittelussa', hetgeen betekent 'gebruikers- en bewonersparticipatie in stads- en gebiedsontwikkeling in Nederland'.

Klik hier voor de Finse presentatie van de FinnBuild fair.