nieuwsberichten

The eye of Rotterdam
In het voorjaar van 2010 is tijdens een Atlantis bijeenkomst een brainstormsessie gehouden met onder andere Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam over de westelijke oeververbinding  tussen de Rotterdamse Haven en de A20/Westland. Met de verbinding  ontstaat een koppeling tussen de Greenport (Westland) en de Mainport (haven), hierin zit meerwaarde voor distributie en mobiliteit. Het kan ook een recreatieve verbinding zijn of een energieverbinding.

De nieuwe oeververbinding  ligt strategisch in het deltalandschap en vormt de entree tot het Europese Achterland. De ligging bij de wereldhaven Rotterdam en de Maeslantkering  geeft de oeververbinding een hoge iconische waarde. De  nieuwe verbinding wordt een landmark in de vorm van een sculptuur, een gebouw, een toeristische trekker, een energiebron en een knipoog naar Rotterdam.